Жирэмсэн үедээ тураах иж бүрдлийг хэрэглэж болох уу?

Жирэмсэн үед эмэгтэй хүн өдөрт 2350 ккал-оос багагүй хэмжээний илчлэг бүхий хоол тэжээл хэрэглэх шаардлагатай байдаг. Иж бүрдэл хоолны илчлэгийг бараг 3 дахин багасгасан учир хэрэглэж болохгүй. Та өдөрт зайлшгүй шаардлагатай хоолны илчлэг ихээхэн давуулаад байгаа тохиолдолд хүнсний илчлэгээ хянах зорилгоор хоолны зарим хэсэгт Леовитын зарим хүнс ашиглаж болох юм.

Хүүхэд хөхнөөс гарах болон нэмэлт хүнс тэжээлд орсон тохиолдолд иж бүрдэл хоолыг хэрэглэн жингээ буулгаж болох юм. Хөхөнд сүү оруулах зорилготой Леовитын "Лактогон" нь жин нэмэхгүйгээр асуудлыг шийдвэрлэх маш сайн бүтээгдэхүүн юм. 

 

Можно ли худеть с помощью программ «Худеем за неделю» во время беременности и кормления грудью?

 Во время беременности и кормления ребенка грудью питание женщины должно быть полноценным, разнообразным, достаточным по калорийности (не менее 2350 ккал), содержать достаточно пищевых веществ (белков не менее 90 г, жиров около 80 г, углеводов 300 г), витаминов, микроэлементов и других биологически активных веществ. Без консультации с лечащим врачом и без строгих показаний, ограничивать питание беременной и кормящей женщины не следует.

Программа «Худеем за неделю» - это рацион низкокалорийного питания, со сниженным содержанием жиров, углеводов. По окончании грудного вскармливания для снижения веса вы можете использовать программу «Худеем за неделю».


  • Мэргэжлийн хүнс судлаачид боловсруулав

  • Органик жимс, хүнсний ногоо, эмийн ургамалаар хийв

  • Оросын Эрүүл Мэндийн ШУ Академийн Хүнс Судлалын Хүрээлэнд туршигдав


Сэтгэгдэл үлдээх

Leovit ХХК @2016 | All Rights Reserved