Хөхөнд сүү оруулах, сүүний гарцыг нэмэгдүүлэх зориулалттай “Лактогон”

6MN7g8byD52136B.jpg


  • Мэргэжлийн хүнс судлаачид боловсруулав

  • Органик жимс, хүнсний ногоо, эмийн ургамалаар хийв

  • Оросын Эрүүл Мэндийн ШУ Академийн Хүнс Судлалын Хүрээлэнд туршигдав


Leovit ХХК @2016 | All Rights Reserved