ОХУ-ын эрүүл мэндийн хүнс "Леовит" брэнд клубын гишүүддээ тусгай үнээр борлуулна.

  • Мэргэжлийн хүнс судлаачид боловсруулав

  • Органик жимс, хүнсний ногоо, эмийн ургамалаар хийв

  • Оросын Эрүүл Мэндийн ШУ Академийн Хүнс Судлалын Хүрээлэнд туршигдав


Leovit ХХК @2016 | All Rights Reserved