Африкаас хүн гаралтай гэсэн онолыг Мунго Ман няцаав.

42 мянган жилийн өмнө амьдрач байсан Авсрали тивийн хүн Мунго Маны үлдэгдэлд хийсэн олон жилийн судалгааны үр дүн нь хүн төрөлхийтний өвөг афиракаас нэг боди галаас үүссэн гэсэн олон жил болсон онолын үэл баримтлалыг ганхуулав. 1974 онд Авсрали тивийн Мунго нуурын ойролцоогоос олдсон хүний үлдэгдлийг нилээд удаан судалав.

ik4DDBZ129ZDRko.jpeg

Үр дүнд нь уг хүний үлдэгдэл нь африкаас олдсон хүний өвөг гэж үздэг боди галаас илүүтэй орчин хүний гентэй адил төстэй байсан нь олон жил археологийн шижлэх ухаанд баримталж байсан гол үзэл баримтлалыг ганхууллаа. Удаан хугацаанд ноёрхсон хүн төрөлхтөн африкаас нэгэн ижил гаралтай   гэсэн үзэл баримлалыг ганхуулснаас олон асуудал үүссэн тул уг хүний үлдэгдлийг Мунго нуурын ойр цөлд нь саяхан эргүүлэн тавилаа. Ямар нэг шинжлэх ухааны онолын үзэл баримтлалыг хэт шүтэх, итгэх нь эрсдэлтэй болохыг энэ мэт олон тохиолдлууд баталсаар байна. https://www.pravda.ru/science/mysterious/past/20-11-2017/1353392-mungo_man-0/


  • Мэргэжлийн хүнс судлаачид боловсруулав

  • Органик жимс, хүнсний ногоо, эмийн ургамалаар хийв

  • Оросын Эрүүл Мэндийн ШУ Академийн Хүнс Судлалын Хүрээлэнд туршигдав


Сэтгэгдэл үлдээх

Leovit ХХК @2016 | All Rights Reserved