Жимсгэний батончик /үйлдвэрлэлийн нөхцөлд зориулсан/
8gRC1AAVKN38QDl.JPGtpppwnUti6qLGKK.JPGRgetzZBT22F58eD.JPG

  • Мэргэжлийн хүнс судлаачид боловсруулав

  • Органик жимс, хүнсний ногоо, эмийн ургамалаар хийв

  • Оросын Эрүүл Мэндийн ШУ Академийн Хүнс Судлалын Хүрээлэнд туршигдав


Leovit ХХК @2016 | All Rights Reserved