Кофе, шоколадны хор тайлах батончик
zYKPPxMqpdWmEwx.JPGfOZXZRPEzqjv0nI.JPGe2kM4PwRZtkrcjq.JPG

  • Мэргэжлийн хүнс судлаачид боловсруулав

  • Органик жимс, хүнсний ногоо, эмийн ургамалаар хийв

  • Оросын Эрүүл Мэндийн ШУ Академийн Хүнс Судлалын Хүрээлэнд туршигдав


Leovit ХХК @2016 | All Rights Reserved