Амтат жүржийн хор тайлах батончик
2E10oEWnSdCkKle.JPGAhEuH3C6GRuCVVm.JPGSiOnJv9d0h81pbM.JPG

  • Мэргэжлийн хүнс судлаачид боловсруулав

  • Органик жимс, хүнсний ногоо, эмийн ургамалаар хийв

  • Оросын Эрүүл Мэндийн ШУ Академийн Хүнс Судлалын Хүрээлэнд туршигдав


Leovit ХХК @2016 | All Rights Reserved