Хүнсний нэмэлт биологийн идэвхт бодисууд

Хүнсний нэмэлт биологийн идэвхт бодисууд


Хүнсний нэмэлт биологийн идэвхт бодисууд


  • Мэргэжлийн хүнс судлаачид боловсруулав

  • Органик жимс, хүнсний ногоо, эмийн ургамалаар хийв

  • Оросын Эрүүл Мэндийн ШУ Академийн Хүнс Судлалын Хүрээлэнд туршигдав

Leovit ХХК @2016 | All Rights Reserved