Хүнд, хортой нөхцөл болон үйлдвэрлэлд  ажиллагсдын хүнс

Хүнд, хортой нөхцөл болон үйлдвэрлэлд ажиллагсдын хүнс

"VitaPRO" хортой, хүнд нөхцөлийн төлөө илүү төлөх шаардлагатай.

Орос үндэсний уламжлалт хүнс, мэргэжлийн хор тайлах бүтээгдэхүүн юм. ОХУ-ын ЭМШУА-ийн дэргэдэх Хүнс судлалын хүрээлэн, Ф.Ф. Эрисманын нэрэмжит Үндэсний Эрүүл ахуйн Судалгааны Хүрээлэнд клиник туршилтад орсон энэхүү кисельд олон төрлийн эмийн ургамалын ханд ордог ба экологийн тааламжгүй болон үйлдвэрлэлийн хүнд нөхцөлд ажиллагсдын эрүүл мэндийг амжилттай хамгаалж байгаа онцгой сайхан амттай ундаа юм.

Энэ хэсэгт та хортой, хүнд нөхцөлд ажиллагсдад зориулсан тусгай зориулалтын хүнсний бүтээгдэхүүн болон сүүлийн үеийн шинжлэх ухааны судалгаа, аргачлалын тухай материалтай танилцаж болно.

"VitaPRO" бага зардлаар үнэт зүйл болох ажиллагсдынхаа эрүүл мэнд, эрч хүчийг хамгаалах боломж олгох болно.


Хүнд, хортой нөхцөл болон үйлдвэрлэлд ажиллагсдын хүнс


  • Мэргэжлийн хүнс судлаачид боловсруулав

  • Органик жимс, хүнсний ногоо, эмийн ургамалаар хийв

  • Оросын Эрүүл Мэндийн ШУ Академийн Хүнс Судлалын Хүрээлэнд туршигдав

Leovit ХХК @2016 | All Rights Reserved